Huisartsenpraktijk Ühl-Jonker - Apeldoorn

Spoed

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij spoed: 055 - 35 53 801, optie 1

Na 17:00 uur en in het weekend: regionale huisartsenpost, Albert Schweitzerlaan 31, Telefoon 0900 - 60 09 000

Tijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur en de gehele dag telefonisch bereikbaar.

Spreekuur tijden:

 • Ochtend: 08:00 uur tot 10:30 uur
 • Middag: 14.00 uur tot 16:00 uur
 • Op dinsdagmiddag is de praktijk gesloten.

Als u voor 10.30 uur belt, krijgt u de eigen assistente aan de telefoon en zij kan u zo snel mogelijk helpen. Belt u na deze tijd dan is het mogelijk dat de praktijkassistente bezig is met andere taken en dat u geholpen wordt door een assistente van 1 van de andere huisartsenpraktijken uit het centrum.

 

Telefoonnummers

praktijk: 055 - 35 53 801

 • spoed - menu keuze 1
 • recepten - menu keuze 2
 • assistente - menu keuze 3

fax 055 - 35 51 213

Bij afwezigheid van de huisarts:

 • Dr. Berghout op dinsdagmiddag - 055 - 35 53 002 (Spoed: keuze 1)
 • Huisartsenpost 0900 - 60 09 000 (na 17.00 uur en in het weekend)

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Wij verzoeken u bij het maken van een afspraak op het spreekuur, als u denkt meer tijd nodig te hebben dan 10 minuten, of als u meerdere klachten heeft die u met de dokter wilt bespreken, dit aan de assistente door te geven. Zij kan dan, indien mogelijk, meer tijd voor u inboeken bij een afspraak met de dokter.

Telefonische triage >

Online diensten

Met de receptservice kunt u online uw recepten bij ons aan vragen.
Met de webagenda kunt u nu ook online uw afspraken bij ons inboeken.
Met eConsult kunt u nu ook online met medische vragen bij ons terecht.

Uitwisseling medische gegevens

Op www.ikgeeftoestemming.nl kunt u online toestemming regelen voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens via de zorginfrastructuur. Hierdoor kunnen uw gegevens in een noodsituatie gemakkelijk worden ingezien door bijvoorbeeld huisartsenpost of apotheek.

Recent nieuws

 • Vakantie

  De praktijk is vanwege vakantie gesloten:

  • week 10: maandag 2 maart t/m vrijdag 6 maart

  Uitsluitend voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met:

  Huisartsenpraktijk ter Hart  & Maarschalk

  Ordenplein 6

  tel.nr 055-3554678

 • afwezigheid Huub Bussing

  Wegens ziekte is Huub Bussing tijdelijk afwezig.

  Haar spreekuur zal tijdens haar afwezigheid worden overgenomen door dhr. Vrolijk.

 • vakantie 2020

  De vakanties in 2020 zijn gepland op de volgende data.

  De waarnemingen kunnen per vakantie verschillen. LET U DUS GOED OP WELKE HUISARTS ER VERMELD STAAT!!

  • week 14: maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april.
  • week 25: maandag 15 juni t/m vrijdag 19 juni
  • week 32 t/m 34: maandag 3 augustus t/m vrijdag 21 augustus
  • week 43: maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober
  • week 53: maandag 28 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021