Huisartsenpraktijk Ühl-Jonker - Apeldoorn

Spoed

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij spoed: 055 - 35 53 801, optie 1

Na 17:00 uur en in het weekend: regionale huisartsenpost, Albert Schweitzerlaan 31, Telefoon 0900 - 60 09 000

Tijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur en de gehele dag telefonisch bereikbaar.

Spreekuur tijden:

 • Ochtend: 08:00 uur tot 10:30 uur
 • Middag: 14.00 uur tot 16:00 uur
 • Op dinsdagmiddag is de praktijk gesloten.

Als u voor 10.30 uur belt, krijgt u de eigen assistente aan de telefoon en zij kan u zo snel mogelijk helpen. Belt u na deze tijd dan is het mogelijk dat de praktijkassistente bezig is met andere taken en dat u geholpen wordt door een assistente van 1 van de andere huisartsenpraktijken uit het centrum.

 

Telefoonnummers

praktijk: 055 - 35 53 801

 • spoed - menu keuze 1
 • recepten - menu keuze 2
 • assistente - menu keuze 3

fax 055 - 35 51 213

Bij afwezigheid van de huisarts:

 • Dr. Berghout op dinsdagmiddag - 055 - 35 53 002 (Spoed: keuze 1)
 • Huisartsenpost 0900 - 60 09 000 (na 17.00 uur en in het weekend)

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Wij verzoeken u bij het maken van een afspraak op het spreekuur, als u denkt meer tijd nodig te hebben dan 10 minuten, of als u meerdere klachten heeft die u met de dokter wilt bespreken, dit aan de assistente door te geven. Zij kan dan, indien mogelijk, meer tijd voor u inboeken bij een afspraak met de dokter.

Telefonische triage >

Online diensten

Met de receptservice kunt u online uw recepten bij ons aan vragen.
Met de webagenda kunt u nu ook online uw afspraken bij ons inboeken.
Met eConsult kunt u nu ook online met medische vragen bij ons terecht.

Uitwisseling medische gegevens

Op www.ikgeeftoestemming.nl kunt u online toestemming regelen voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens via de zorginfrastructuur. Hierdoor kunnen uw gegevens in een noodsituatie gemakkelijk worden ingezien door bijvoorbeeld huisartsenpost of apotheek.

Recent nieuws

 • Vakantie

  De praktijk is vanwege vakantie gesloten:

  • week 32,33,34: maandag 9 augustus t/m vrijdag 27 augustus

  Uitsluitend voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met:

  Huisartsenpraktijk ter Hart en Maarschalk

  Ordenplein 6

  tel.nr 055-3554678

 • Mogelijkheid 2e vaccinatie met Pfizer

  Indien u de komende periode een tweede prik AstraZeneca ingepland heeft staan, blijft het advies deze afspraak te laten staan. U bent dan het snelst optimaal beschermd. Mocht u toch graag overstappen op een tweede vaccin met Pfizer mag dat. U wordt verzocht om u dan per mail bij ons af te melden voor uwvaccinatieafspraak, nadat u een nieuwe afspraak bij de GGD heeft gemaakt.
   
  Vanaf 16 juli kunt u als u gebruik wilt maken van een tweede vaccinatie met BioNTech/Pfizer zich melden bij de GGD door te bellen met nummer 0800 – 7070.
  Om de druk op het callcenter te beperken is er een verdeling per dag gemaakt. Deze ziet er als volgt uit:

  •          Vrijdag 16 juli – mensen uit 1956 of eerder
  •          Zaterdag 17 juli – mensen uit 1957
  •          Maandag 19 juli – mensen uit 1958
  •          Dinsdag 20 juli – mensen uit 1959
  •          Woensdag 21 juli – mensen uit 1960
  •          Donderdag 22 juli– iedereen die ouder is dan 18 jaar


  Patiënten die bij een eerste prik een allergische reactie kregen of de zeer zeldzame maar ernstige bijwerking van trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes (TTS) hebben gehad, wordt afgeraden een tweede vaccinatie te halen.

 • Bewijs coronavaccinatie

  Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie?

  Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.

  Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

  Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen.

  Stuurt u dan een e-mail naar info@huisartspraktijkuhljonker.nl, geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Vermeld ook uw contactgegevens.

  Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan sturen we u dat toe.

  Het heeft geen zin om onze praktijk hierover te bellen.

  Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen.